Rätt pris

    Det är inte bara läge och standard som spelar in utan även rådande marknadsläge, utbud och efterfrågan. Vi ger dig en grundlig genomgång av marknadsläget och med moderna värderingsverktyg och mäklarens lokalkännedom ger vi dig också en så korrekt bild och rätt förväntningar som möjligt av värdet på din bostad. I samband med detta lämnar vi en värdering och offert på mäklararvodet och ett förslag på försäljningsupplägg och tidsplan.

    Läs mer
    Kontaktuppgifter
    Ytterligare information