Köpa / sälja

När man byter bostad är det mycket som ska stämma. Ofta är det en av de största och viktigaste affärerna i livet. Inte bara rent ekonomiskt, utan också känslomässigt. På Ek & Co Fastighetsförmedling får du en engagerad mäklare som kan skräddarsy din bostadsförsäljning efter dina önskemål och som leder dig genom alla delar av processen. 

Sälja bostad

När man byter bostad är det mycket som ska stämma. Ofta är det en av de största och viktigaste affärerna i livet. Inte bara rent ekonomiskt, utan också känslomässigt. På Ek & Co får du en engagerad mäklare som kan skräddarsy din bostadsförsäljning efter dina önskemål och som leder dig genom alla delar av processen. När du ska sälja din bostad kan val av mäklare vara en av de svåraste frågorna. Vad ska du jämföra, vilka kriterier ska uppfyllas, vad ska prioriteras? Listan kan bli lång. Vi jobbar utifrån en tro att följande saker är avgörande; Engagemang, erfarenhet, värme och trygghet. Med vårt starka koncept ger vi dig alla förutsättningar för att göra en trygg och lyckad försäljning av din bostad.

Ek fastighetsförmedling

Värdering

Vi vet att rätt utgångspris är avgörande för en bra försäljning. Det är många faktorer som tillsammans påverkar priset. Vi ogillar fantasisiffror av alla slag. Därför vill vi göra en grundlig värdering på plats hemma hos dig.

Det är inte bara läge och standard som spelar in utan även rådande marknadsläge, utbud och efterfrågan. Vi ger dig en grundlig genomgång av marknadsläget och med moderna värderingsverktyg och mäklarens lokalkännedom ger vi dig också en så korrekt bild och rätt förväntningar som möjligt av värdet på din bostad. I samband med detta lämnar vi en värdering och offert på mäklararvodet och ett förslag på försäljningsupplägg och tidsplan.

Marknadsföring

Att förbereda din bostadsaffär är A och O.

På Ek & Co är vi mycket noggranna, eftersom vi vet att förberedelserna påverkar kvalitén i alla delar av försäljningsprocessen. Vi använder oss av professionella fotografer och våra prospekt är väl genomarbetade. Presentationen är det första intrycket och som bekant är det svårt att ändra på. Vill du inför en försäljning ha hjälp av en homestagingkonsult har vi goda kontakter som vi gärna rekommenderar. Vi samlar in och hanterar faktauppgifter om bostaden såsom information från bostadsrättsföreningar, från er samt att ta fram planritningar. Det är också oerhört viktigt med säljande bilder och att presentera din bostad med rätt känsla. Vi strävar efter att återge allt det unika i varje bostad på ett så begripligt och ärligt sätt som möjligt. Vi annonserar på Hemnet.se och Booli.se, HittaHem.se och självklart också på vår egen hemsida, vårt Facebook och Instagram konto. Varje objekt matchas också mot vårt spekulantregister. Du kanske vill sälja utan att annonsera på öppna marknaden? Varje vecka träffar vi många personer som letar bostad. Vi vet var och hur de vill bo, och vi ser till att alla potentiella köpare är förberedda för att kunna köpa ny bostad.  Ju mer tid och energi som ägnas åt förarbete, desto bättre kommer processen fortlöpa. Vi vet hur man presenterar din bostad från sin bästa sida!

Visning

Öppen eller privat visning? Kvälls-, lunch- eller söndagsvisning?

Tillsammans med dig skräddarsyr vi den bästa lösningen. Oavsett visningsform, kommer vi att göra allt vi kan för att ta hand om de spekulanter som kommer och tittar. Det betyder att vi är pålästa och att vi har gott om tid och visar din bostad med stort engagemang.För oss på Ek & Co handlar en bra visning inte bara om att ge spekulanterna korrekt och relevant information. Vårt fokus är att aktivt sälja in bostaden, motivera och driva upp priset. Vi fångar även upp spekulanternas nuvarande situation och behov i syfte att göra dem klara för budgivning.

Det är en självklarhet att man som mäklare kan svara på alla de frågor som kan uppkomma under en visning. Ofta handlar frågorna om behov av kommande renoveringar som till exempel stambyte eller om månadsavgiften skall höjas. Andra vanliga frågor rör området, närmsta busshållplats, skola och förskola. Givetvis undrar många hur stort intresset är för bostaden, när budgivningen börjar och när man kan flytta in. Alla spekulanter har sina tankar och funderingar, och alla bemöts på ett seriöst sätt.

Vi är väl förberedda med skyltar, våra fina bostadsprospekt och ett gott humör. Att vi är tillgängliga och flexibla är många gånger avgörande, eftersom alla som vill komma på visning måste kunna få en chans att göra det.

Budgivning

En skicklig mäklare betyder mycket för slutresultatet. Vår roll är att förmedla varje bud till dig så att du hela tiden vet vad du ska förhålla dig till, du ska aldrig behöva undra vad som händer. För att så många som möjligt ska kunna vara med och bjuda så hjälper vi spekulanterna på olika sätt. Det kan handla om bankkontakter eller värdering av nuvarande bostad. En budgivning handlar också mycket om psykologi och tajming.

Budgivningen är en mycket spännande del av försäljningsprocessen som kan se olik ut från fall till fall. Ibland är budgivningen intensiv men det händer att den drar ut på tiden. Vi förstår att denna del av försäljningen ofta är nervös för både säljare och köpare. Därför sköts budgivningen alltid på ett tryggt och säkert sätt. Alla bud beaktas och vidarebefordras till dig som säljare.

På Ek & Co tillämpar vi öppen budgivning och dokumenterar alla bud och eventuella önskemål om tillträdesdag eller andra villkor, allt för att alla ska kunna bjuda på samma premisser och lämnar dessa kontinuerligt till dig som säljare. Att både köpare och säljare känner sig väl respekterade och trygga under budgivningen är viktigt. Vid kontraktsskrivningen får köpare och säljare alltid en skriftlig redogörelse om budgivningen.

Kontraktsskrivning

Så snart budgivningen är klar och köpare och säljare är överens är det dags att underteckna köpeavtalet. Avtalet binder parterna till varandra. I avtalet är bland annat pris, tillträdesdag, eventuella villkor och nivå på handpenning formulerade, accepterade och underskrivna. Vanligtvis betalas 10% av köpeskillingen i handpenning inom en knapp vecka från det att köpeavtalet undertecknats. Muntliga överenskommelser och handslag gäller inte vid köp av fast egendom och bostadsrätter. Kontraktsskrivning sker oftast på vårt kontor. Kan en av parterna inte vara närvarande går det alltid att lösa via fullmakt.

Tillträde

I god tid innan tillträdesdagen skickar vi papper till dig med all fakta du behöver, från tid och plats för mötet till preliminär likvidavräkning och eventuella praktiska detaljer. Ek & Co har förberett och ordnat med köpebrev/köpebevis, likvidavräkning samt lösen av eventuella lån. Likvidavräkningen är en avstämning av slutbetalningen. På tillträdesdagen träffas alla parter, antingen på köparens bank eller på vårt kontor. Säljaren erhåller slutbetalning och överlämnar nycklar och andra viktiga handlingar. Fram till denna dag sköter vi de löpande kontakterna med banker och bostadsrättsföreningar.

Köpa bostad

Att köpa bostad är en av de största affärerna man gör i livet. Ofta uppkommer många frågor och kanske viss oro längs vägen. Ek & Co ambition är att du som köpare ska känna dig trygg genom hela din bostadsaffär. Oavsett om du hittar ditt nya hem via våra öppna visningar eller genom ett anmält köpintresse så finns vi alltid till hands för alla frågor. Och låt oss få veta om du letar efter något speciellt så att vi kan kontakta dig vid någon av de försäljningar som sker underhand.
När du väl har funnit ditt drömboende kan köpprocessen gå fort. Många upplever det som stressande och att man inte riktigt hinner med. Det finns dock vissa förberedelser man kan göra för att underlätta beslutet. Genom att se över din finansiering, och i förväg skaffa ett lånelöfte, vet du hur mycket du kan låna och hur mycket din bostad får kosta. Ett annat sätt är att kontakta en mäklare för att få din nuvarande bostad värderad så att du vet hur mycket din bostad är värd och eventuellt också förbereda försäljningen av den. Vi gör det gärna.

Ek fastighetsförmedling

Visningar

Ek & Co har både öppna och bokade visningar, allt för att hitta den visningsform som lämpar sig bäst för bostaden och rådande marknadssituation. Visningar sker helt enligt säljarens önskemål, oftast är de öppna och äger rum vid ett flertal tillfällen, andra gånger mer privata och kräver förhandsanmälan. På visningarna är den ansvarige mäklaren alltid närvarande. Det betyder att han eller hon är väl insatt i fakta kring bostaden och kan ge dig svar på alla eventuella frågor. Som spekulant får du också alltid en komplett objektsbeskrivning med detaljerad information. En bra sak att tänka på är att du som köpare har undersökningsplikt. Det innebär att fel och brister som du själv kan upptäcka ingår i köpet. Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan skall hjälpa båda parter. Finns du i vårt kundregister får du förmånen att gå på våra förhandsvisningar och får på så sätt ett försprång i köpprocessen.

Budgivning

En budgivning kan uppkomma då det är flera spekulanter som är intresserade av samma bostad. Vår ambition är att köpare och säljare skall känna sig trygga genom hela sin bostadsaffär. Efter visningarna ringer vi upp de spekulanter som sagt sig vara intresserade, dessa får då möjlighet att lägga bud på bostaden. Ek & Co tillämpar öppen budgivning. Detta görs för att du som köpare skall få full insyn i processen. Öppen budgivning innebär att bud, eventuellt förenat med villkor, lämnas till mäklaren, som löpande redovisar buden till säljare och övriga spekulanter. Information om antal budgivare och budens intervall redovisas. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Hur en budgivning skall gå till är inte reglerat i lag, men normalt sett så ser en budgivning ut som förklarat ovan. Det kan dock förekomma bud som villkoras med att de inte får framföras till andra parter än till säljaren. Det är då upp till säljaren om dessa bud skall framföras till övriga budgivare eller inte. Säljaren bestämmer över budgivningen och vem som får köpa. Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan det är säljaren som bestämmer detta. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen är mäklaren skyldig enligt lag att vidarebefordra alla bud till säljaren. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning skall väljas bort. Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den. Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. När affären är avslutad och ett bindande köpekontrakt har ingåtts lämnas budgivningslistan ut till säljare och köpare som en bilaga till det bindande kontraktet/avtalet. Listan arkiveras därefter och sparas av mäklaren tillsammans med övriga dokument rörande bostadsaffären.

Kontraktsskrivning

När du är överens med säljaren skrivs kontrakt. Då binder du dig med säljaren och ingen annan spekulant kan komma emellan. Muntliga överenskommelser och handslag gäller inte vid köp av fast egendom och bostadsrätter.

Vi upprättar alla handlingar och går noggrant igenom kontraktet med er innan ni undertecknar. Intill dess att ett köpekontrakt är undertecknat av båda parter kan en av parterna, eller båda, dra sig ur. Av detta skäl sker kontraktsskrivningen så snart som möjligt efter det att budgivningen är slut. Är någon förhindrad att närvara personligen löser vi avtalsskrivningen genom fullmakt. Vanligtvis betalas en handpenning på 10% av köpesumman inom en knapp vecka efter det att kontraktet har tecknats.

Tillträde

Tillträdet äger vanligtvis rum på vårt kontor. Några veckor innan tillträdet bokar vi tid med din bank samt skickar information om vad du behöver tänka på inför mötet, bland annat en preliminär likvidavräkning. När du, säljaren och den ansvarige mäklaren sedan träffas, skrivs alla erforderliga papper på och resterande del av köpeskillingen erläggs och du får nycklarna till din nya bostad.

Vad säger våra kunder

"Anita Ek är verkligen mycket erfaren och noga med avtalsjuridiken. Hon är också noga med att under säljprocessen informera säljaren om utvecklingen och eventuella ”kniviga frågor”. Vi är mycket nöjda med hennes arbete, och rekommenderar henne varmt."

Säljare på Lützengatan 12
"Jag befann mig på visning som Lagerlings representerade. Hoppfullt frågade jag om mäklaren kunde sälja min lägenhet på Södermalm o fick till svars att de enbart säljer på Östermalm. Samtidigt rekommenderade Rickard en mäklare som han själv skulle anlita om han skulle sälja sin egna bostad, mäklare var just Anita Ek, tack för tipset Richard o tack Anita för försäljningen."

Säljare på Hökens gata 9
”Anita Ek måste vara Stockholms bästa mäklare. Jag har ALDRIG tidigare varit så nöjd. Hon gick above and beyond och var alltid losningsorienterad, can-do attitude, allt går att lösa etc. Dessutom smart, alltid tillgänglig, proffsig, strategisk - i kombination med att vara lättsam och rolig att arbeta med. Smart, seriös, kunnig, oerhört service-minded. Bara bra saker att saga om Anita."

Säljare på Grev Turegatan 54A

Spekulantregister

Om du är med i vårt kundregister blir du kontaktad så snart vi får in ett objekt som matchar dina önskemål. Du får också inbjudningar till förhandsvisningar på vissa objekt och även till visningar som endast berör de kunder som finns i vårt register. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret nedan. Det är helt kostnadsfritt och du kan när som helst begära utträde.

Intresseanmälan
Regeringsgatan 70A, 4tr

Regeringsgatan 70A, 4tr
Norrmalm/City
7 100 000 SEK

Med högt och ljus läge ligger denna fina lägenhet på Regeringsgatan med burspråk, perfekt belägen nära City, Humlegården och Stureplan. Stort vardagsrum med plats för både soffgrupp och matplats. Burspråk...

Läs mer

Regeringsgatan 70A, 4tr
Norrmalm/City
7 100 000 SEK

Med högt och ljus läge ligger denna fina lägenhet på Regeringsgatan med burspråk, perfekt belägen nära City, Humlegården och Stureplan. Stort vardagsrum med plats för både soffgrupp och matplats. Burspråk...

Läs mer
Tulegatan 16, 3tr

Tulegatan 16, 3tr
Vasastan

...

Läs mer

Tulegatan 16, 3tr
Vasastan

...

Läs mer
Narvavägen 30B, bv

Narvavägen 30B, bv
Östermalm

Juridisk person accepteras! Med attraktivt läge på Narvavägen i tyst gårdshus med hiss. Stor välkomnande hall med gott om avhängningmöjligheter. Tre rum i fil mot tyst gård. Stort sovrum med...

Såld

Narvavägen 30B, bv
Östermalm

Juridisk person accepteras! Med attraktivt läge på Narvavägen i tyst gårdshus med hiss. Stor välkomnande hall med gott om avhängningmöjligheter. Tre rum i fil mot tyst gård. Stort sovrum med...

Såld
Sibyllegatan 52B, 2tr

Sibyllegatan 52B, 2tr
Östermalm

Välkommen till denna ljusa och välplanerade lägenhet på attraktiv adress. Denna inbjudande och fina tvåa ligger i ett byggnadsminnesmärkt, vackert och välbevarat tegelhus från 1890-talet med en spännande historia, och...

Såld

Sibyllegatan 52B, 2tr
Östermalm

Välkommen till denna ljusa och välplanerade lägenhet på attraktiv adress. Denna inbjudande och fina tvåa ligger i ett byggnadsminnesmärkt, vackert och välbevarat tegelhus från 1890-talet med en spännande historia, och...

Såld
Narvavägen 30B, 2tr

Narvavägen 30B, 2tr
Östermalm

Juridisk person accepteras! Med attraktivt läge på Narvavägen på två trappor i tyst gårdshus med hiss. Stor välkomnande hall med gott om avhängningmöjligheter. Tre rum i fil mot tyst gård....

Såld

Narvavägen 30B, 2tr
Östermalm

Juridisk person accepteras! Med attraktivt läge på Narvavägen på två trappor i tyst gårdshus med hiss. Stor välkomnande hall med gott om avhängningmöjligheter. Tre rum i fil mot tyst gård....

Såld
Östermalmsgatan 80, 3tr

Östermalmsgatan 80, 3tr
Östermalm

På en mycket attraktiv adress på Östermalmsgatan ligger denna ljusa fina sekelskiftesvåning med balkong och öppen spis. Hallen ansluter till lägenhetens samtliga rum vilket ger en öppen och genomgående planlösning...

Såld

Östermalmsgatan 80, 3tr
Östermalm

På en mycket attraktiv adress på Östermalmsgatan ligger denna ljusa fina sekelskiftesvåning med balkong och öppen spis. Hallen ansluter till lägenhetens samtliga rum vilket ger en öppen och genomgående planlösning...

Såld
Sankt Eriksgatan 88, 3tr

Sankt Eriksgatan 88, 3tr
Vasastan

Med högt och ljust läge ligger denna genomgående ljusa sekelskifteslägenhet med möjlighet att bygga balkong mot gården samt öppen spis. Stor välkomnande möblerbar hall med hatthylla. I anslutning till hallen...

Såld

Sankt Eriksgatan 88, 3tr
Vasastan

Med högt och ljust läge ligger denna genomgående ljusa sekelskifteslägenhet med möjlighet att bygga balkong mot gården samt öppen spis. Stor välkomnande möblerbar hall med hatthylla. I anslutning till hallen...

Såld
Narvavägen 30 B

Narvavägen 30 B
Östermalm

Juridisk person accepteras! Genomgående ljus våning som är belägen på två trappor i tyst gårdshus med hiss. Stor välkomnande hall med avhängningmöjligheter. Från hallen kommer man till serveringsgången med fina...

Såld

Narvavägen 30 B
Östermalm

Juridisk person accepteras! Genomgående ljus våning som är belägen på två trappor i tyst gårdshus med hiss. Stor välkomnande hall med avhängningmöjligheter. Från hallen kommer man till serveringsgången med fina...

Såld
Tegelviksgatan 4B, 2tr

Tegelviksgatan 4B, 2tr
Södermalm

...

Såld

Tegelviksgatan 4B, 2tr
Södermalm

...

Såld
Nybrogatan 56

Nybrogatan 56
Östermalm

...

Såld

Nybrogatan 56
Östermalm

...

Såld
Östermalmsgatan 75

Östermalmsgatan 75
Östermalm

På en mycket attraktiv adress ligger denna ljusa sekelskiftesvåning med balkong och öppen spis. Tre rum i fil mot Östermalmsgatan. Stora fönster som ger ett härligt ljusinsläpp. Generöst och vackert...

Såld

Östermalmsgatan 75
Östermalm

På en mycket attraktiv adress ligger denna ljusa sekelskiftesvåning med balkong och öppen spis. Tre rum i fil mot Östermalmsgatan. Stora fönster som ger ett härligt ljusinsläpp. Generöst och vackert...

Såld
Karlavägen 101

Karlavägen 101
Östermalm

På Karlavägens lugna och lummig del invid Karlaplan ligger denna vackra våning med stora sociala ytor. Våningen bevarar många originaldetaljer från byggåret så som paneler, skjutdörrar och ekparkett som blandas...

Såld

Karlavägen 101
Östermalm

På Karlavägens lugna och lummig del invid Karlaplan ligger denna vackra våning med stora sociala ytor. Våningen bevarar många originaldetaljer från byggåret så som paneler, skjutdörrar och ekparkett som blandas...

Såld
Västmannagatan 24

Västmannagatan 24
Vasastan

...

Såld

Västmannagatan 24
Vasastan

...

Såld
Armfeltsgatan 23

Armfeltsgatan 23
Gärdet

...

Såld

Armfeltsgatan 23
Gärdet

...

Såld
Artillerigatan 57

Artillerigatan 57
Östermalm

Med mycket attraktivt läge i eftersökta ”Tössehuset” ligger denna ljusa lägenhet med renoveringsbehov. Kök med gott om förvaring med liten matplats. Vardagsrum med plats för både soffgrupp och matplats med...

Såld

Artillerigatan 57
Östermalm

Med mycket attraktivt läge i eftersökta ”Tössehuset” ligger denna ljusa lägenhet med renoveringsbehov. Kök med gott om förvaring med liten matplats. Vardagsrum med plats för både soffgrupp och matplats med...

Såld
Blanchegatan 4, 5tr

Blanchegatan 4, 5tr
Gärdet

...

Såld

Blanchegatan 4, 5tr
Gärdet

...

Såld
Nybrogatan 38A

Nybrogatan 38A
Östermalm

...

Såld

Nybrogatan 38A
Östermalm

...

Såld
Blekholmsterrassen 5, 5 tr

Blekholmsterrassen 5, 5 tr
Norrmalm/City

Med högt, ljust och fritt läge ligger denna välplanerade tvårummare med öppen planlösning med extra stor balkong i sydvästläge med sjöutsikt mot Klara sjö. Ljust och stort vardagsrum med fint...

Såld

Blekholmsterrassen 5, 5 tr
Norrmalm/City

Med högt, ljust och fritt läge ligger denna välplanerade tvårummare med öppen planlösning med extra stor balkong i sydvästläge med sjöutsikt mot Klara sjö. Ljust och stort vardagsrum med fint...

Såld
Blekholmsterrassen 7

Blekholmsterrassen 7
Norrmalm/City - Kungsholmen

Väldisponerad tvåa med öppen planlösning med stor balkong med sjöutsikt. Öppen social planlösning mellan bostadens kök och vardagsrum med stora härliga fönsterpartier. Från vardagsrummet nås den rymliga och soliga balkongen...

Såld

Blekholmsterrassen 7
Norrmalm/City - Kungsholmen

Väldisponerad tvåa med öppen planlösning med stor balkong med sjöutsikt. Öppen social planlösning mellan bostadens kök och vardagsrum med stora härliga fönsterpartier. Från vardagsrummet nås den rymliga och soliga balkongen...

Såld
Oxenstiernsgatan 33

Oxenstiernsgatan 33
Östermalm

Mellan Gustaf Adolfsparken och Gärdesfältet ligger denna nyproducerad lägenhet från år 2019 med öppen planlösning mellan kök, vardagsrum och matplats. Genomgående hög standard och exklusiva materialval. Påkostat och fullutrustat kök...

Såld

Oxenstiernsgatan 33
Östermalm

Mellan Gustaf Adolfsparken och Gärdesfältet ligger denna nyproducerad lägenhet från år 2019 med öppen planlösning mellan kök, vardagsrum och matplats. Genomgående hög standard och exklusiva materialval. Påkostat och fullutrustat kök...

Såld
Jungfrugatan 64

Jungfrugatan 64
Nedre Gärdet / Östermalm

Accepterat pris! Välkommen till denna trevliga 1:a med mycket låg avgift på Nedre Gärdet i stabil och skuldfri förening. Välskött fastighet från 1936 med en förening med mycket god ekonomi....

Såld

Jungfrugatan 64
Nedre Gärdet / Östermalm

Accepterat pris! Välkommen till denna trevliga 1:a med mycket låg avgift på Nedre Gärdet i stabil och skuldfri förening. Välskött fastighet från 1936 med en förening med mycket god ekonomi....

Såld
Blekholmsterrassen 9, 7tr

Blekholmsterrassen 9, 7tr
Norrmalm/City - Kungsholmen

...

Såld

Blekholmsterrassen 9, 7tr
Norrmalm/City - Kungsholmen

...

Såld
Inedalsgatan 1

Inedalsgatan 1
Kungsholmen

...

Såld

Inedalsgatan 1
Kungsholmen

...

Såld
Strindbergsgatan 38

Strindbergsgatan 38
Gärdet

...

Såld

Strindbergsgatan 38
Gärdet

...

Såld
Blanchegatan 18

Blanchegatan 18
Gärdet

...

Såld

Blanchegatan 18
Gärdet

...

Såld
Birger Jarlsgatan 74

Birger Jarlsgatan 74
Östermalm

...

Såld

Birger Jarlsgatan 74
Östermalm

...

Såld
Roslagsgatan 13A, 2tr

Roslagsgatan 13A, 2tr
Vasastan

...

Såld

Roslagsgatan 13A, 2tr
Vasastan

...

Såld
Sibyllegatan 44

Sibyllegatan 44
Östermalm

...

Såld

Sibyllegatan 44
Östermalm

...

Såld
Riddargatan 21, 5tr

Riddargatan 21, 5tr
Östermalm

Med högt och ljust läge i hjärtat av Östermalm ligger denna 1:a med balkong. Välkomnande hall med plats för avhängning. Generöst rum med plats för både soffa, matplats och sängplats....

Såld

Riddargatan 21, 5tr
Östermalm

Med högt och ljust läge i hjärtat av Östermalm ligger denna 1:a med balkong. Välkomnande hall med plats för avhängning. Generöst rum med plats för både soffa, matplats och sängplats....

Såld
Carl-Gustaf Lindstedts gata 1, 5+6tr

Carl-Gustaf Lindstedts gata 1, 5+6tr
Kungsholmen

...

Såld

Carl-Gustaf Lindstedts gata 1, 5+6tr
Kungsholmen

...

Såld
Upplandsgatan 74, 1tr

Upplandsgatan 74, 1tr
Vasastan

...

Såld

Upplandsgatan 74, 1tr
Vasastan

...

Såld
Döbelnsgatan 52, 5tr

Döbelnsgatan 52, 5tr
Vasastan

...

Såld

Döbelnsgatan 52, 5tr
Vasastan

...

Såld
Erik Dahlbergsgatan 71, 4tr

Erik Dahlbergsgatan 71, 4tr
Gärdet

...

Såld

Erik Dahlbergsgatan 71, 4tr
Gärdet

...

Såld
Rindögatan 4, 2tr

Rindögatan 4, 2tr
Gärdet

...

Såld

Rindögatan 4, 2tr
Gärdet

...

Såld
Igeldammsgatan 5, 5tr

Igeldammsgatan 5, 5tr
Kungsholmen

...

Såld

Igeldammsgatan 5, 5tr
Kungsholmen

...

Såld
Dalagatan 43, 2tr

Dalagatan 43, 2tr
Vasastan

...

Såld

Dalagatan 43, 2tr
Vasastan

...

Såld
Bastugatan 21,3tr

Bastugatan 21,3tr
Södermalm / Mariaberget

...

Såld

Bastugatan 21,3tr
Södermalm / Mariaberget

...

Såld
Byggmästarvägen 3, 3tr

Byggmästarvägen 3, 3tr
Bromma-Abrahamsberg

...

Såld

Byggmästarvägen 3, 3tr
Bromma-Abrahamsberg

...

Såld
Östermalmstorg 2

Östermalmstorg 2
Östermalmstorg

Med ett mycket eftertraktat läge på Östermalmstorg ligger denna ljusa lägenhet med renoveringsbehov. Välkomnande hall med plats för ytterkläder. I vardagsrummet med utsikt över Östermalmstorg finns en fungerande braskamin och...

Såld

Östermalmstorg 2
Östermalmstorg

Med ett mycket eftertraktat läge på Östermalmstorg ligger denna ljusa lägenhet med renoveringsbehov. Välkomnande hall med plats för ytterkläder. I vardagsrummet med utsikt över Östermalmstorg finns en fungerande braskamin och...

Såld
Sandhamnsgatan 39

Sandhamnsgatan 39
Gärdet

...

Såld

Sandhamnsgatan 39
Gärdet

...

Såld
Skeppargatan 73, 2tr

Skeppargatan 73, 2tr
Nedre Gärdet / Östermalm

...

Såld

Skeppargatan 73, 2tr
Nedre Gärdet / Östermalm

...

Såld
Dalagatan 70, 3tr

Dalagatan 70, 3tr
Vasastan

...

Såld

Dalagatan 70, 3tr
Vasastan

...

Såld
Valhallavägen 134, 3tr

Valhallavägen 134, 3tr
Östermalm

...

Såld

Valhallavägen 134, 3tr
Östermalm

...

Såld
Kammakargatan 18, 4tr

Kammakargatan 18, 4tr
Norrmalm/City

...

Såld

Kammakargatan 18, 4tr
Norrmalm/City

...

Såld
Dalagatan 70, 4tr

Dalagatan 70, 4tr
Vasastan

...

Såld

Dalagatan 70, 4tr
Vasastan

...

Såld
Igeldammsgatan 22A

Igeldammsgatan 22A
Kungsholmen

...

Såld

Igeldammsgatan 22A
Kungsholmen

...

Såld
Artillerigatan 63, 4tr

Artillerigatan 63, 4tr
Östermalm

...

Såld

Artillerigatan 63, 4tr
Östermalm

...

Såld
Dalagatan 70, 2tr

Dalagatan 70, 2tr
Vasastan

...

Såld

Dalagatan 70, 2tr
Vasastan

...

Såld
Munkbrogatan 8, 2tr

Munkbrogatan 8, 2tr
Gamla Stan

...

Såld

Munkbrogatan 8, 2tr
Gamla Stan

...

Såld
Stureparken 9, 5 tr

Stureparken 9, 5 tr
Östermalm

...

Såld

Stureparken 9, 5 tr
Östermalm

...

Såld
Kommendörsgatan 33A

Kommendörsgatan 33A
Östermalm

...

Såld

Kommendörsgatan 33A
Östermalm

...

Såld
Karlavägen 53, 4tr

Karlavägen 53, 4tr
Östermalm

...

Såld

Karlavägen 53, 4tr
Östermalm

...

Såld
Styrmansgatan 57, 1tr

Styrmansgatan 57, 1tr
Östermalm

...

Såld

Styrmansgatan 57, 1tr
Östermalm

...

Såld
Grevgatan 25

Grevgatan 25
Östermalm

Med attraktivt och lugnt läge ligger denna vackra sekelskiftesvåning med stort kök och balkong. Våningen ligger på första våningen i gathuset och bevarar många vackra originaldetaljer så som stuckaturer, dörröverstycken,...

Såld

Grevgatan 25
Östermalm

Med attraktivt och lugnt läge ligger denna vackra sekelskiftesvåning med stort kök och balkong. Våningen ligger på första våningen i gathuset och bevarar många vackra originaldetaljer så som stuckaturer, dörröverstycken,...

Såld
Styrmansgatan 57, 4tr

Styrmansgatan 57, 4tr
Östermalm

Med eftertraktat läge nära Karlaplan ligger denna fina våning med balkong och öppen spis. Välkomnande hall med gäst-wc och gott om avhängningsmöjligheter med flera garderober. Stort vardagsrum med öppen spis...

Såld

Styrmansgatan 57, 4tr
Östermalm

Med eftertraktat läge nära Karlaplan ligger denna fina våning med balkong och öppen spis. Välkomnande hall med gäst-wc och gott om avhängningsmöjligheter med flera garderober. Stort vardagsrum med öppen spis...

Såld
Folkungagatan 76A, 2tr

Folkungagatan 76A, 2tr
Södermalm

...

Såld

Folkungagatan 76A, 2tr
Södermalm

...

Såld
Frejgatan 45, 4tr

Frejgatan 45, 4tr
Vasastan

...

Såld

Frejgatan 45, 4tr
Vasastan

...

Såld
Sibyllegatan 51, 3tr

Sibyllegatan 51, 3tr
Östermalm

...

Såld

Sibyllegatan 51, 3tr
Östermalm

...

Såld
Jaktgatan 33

Jaktgatan 33
Norra Djurgårdsstaden

...

Såld

Jaktgatan 33
Norra Djurgårdsstaden

...

Såld
Blanchegatan 18, 1tr

Blanchegatan 18, 1tr
Gärdet

Med tyst och ljust läge ett stenkast från Tessinparken ligger denna fina 1:a med balkong. Lägenheten har ljusa fina färger, vackra fönsterbrädor i marmor och fiskbensparkett. Välkomnande hall med inbyggd...

Såld

Blanchegatan 18, 1tr
Gärdet

Med tyst och ljust läge ett stenkast från Tessinparken ligger denna fina 1:a med balkong. Lägenheten har ljusa fina färger, vackra fönsterbrädor i marmor och fiskbensparkett. Välkomnande hall med inbyggd...

Såld
Surbrunnsgatan 8, 2tr

Surbrunnsgatan 8, 2tr
Östermalm/Vasastan

...

Såld

Surbrunnsgatan 8, 2tr
Östermalm/Vasastan

...

Såld
Maria Prästgårdsgata 1 A, 1tr

Maria Prästgårdsgata 1 A, 1tr
Södermalm / Mariatorget

Högst upp på Kvarnberget ligger denna fina 2:a i stambytt fastighet. Välkomnande hall med gott om avhängningsmöjligheter med inbyggda garderober. Fullutrustat mysigt kök med matplats för 4 personer. Rymligt vardagsrum...

Såld

Maria Prästgårdsgata 1 A, 1tr
Södermalm / Mariatorget

Högst upp på Kvarnberget ligger denna fina 2:a i stambytt fastighet. Välkomnande hall med gott om avhängningsmöjligheter med inbyggda garderober. Fullutrustat mysigt kök med matplats för 4 personer. Rymligt vardagsrum...

Såld
Skeppargatan 39A, 2tr

Skeppargatan 39A, 2tr
Östermalm

Med attraktivt läge mellan Östermalmstorg och Karlaplan ligger denna vackra och välplanerade sekelskiftesvåning i ostört gårdshus. Våningen har många sovrum och stora social ytor. Välkomnande och elegant hall med väldigt...

Såld

Skeppargatan 39A, 2tr
Östermalm

Med attraktivt läge mellan Östermalmstorg och Karlaplan ligger denna vackra och välplanerade sekelskiftesvåning i ostört gårdshus. Våningen har många sovrum och stora social ytor. Välkomnande och elegant hall med väldigt...

Såld
Lützengatan 12, 1tr

Lützengatan 12, 1tr
Östermalm

Med ett lugnt och eftertraktat läge på Lützengatan ligger denna fina tvåa om 40 kvm. Vardagsrum med plats för soffa och liten matplats. Stort sovrum med garderober och plats för...

Såld

Lützengatan 12, 1tr
Östermalm

Med ett lugnt och eftertraktat läge på Lützengatan ligger denna fina tvåa om 40 kvm. Vardagsrum med plats för soffa och liten matplats. Stort sovrum med garderober och plats för...

Såld
Sandelsgatan 30, 3+4tr

Sandelsgatan 30, 3+4tr
Gärdet

Familjevåning i etage högst upp i fastigheten med många sovrum, balkong och öppen spis. Genuin ”villakänsla” på taket med fönster mot två väderstreck. Välkomnande stor hall. I anslutning till...

Såld

Sandelsgatan 30, 3+4tr
Gärdet

Familjevåning i etage högst upp i fastigheten med många sovrum, balkong och öppen spis. Genuin ”villakänsla” på taket med fönster mot två väderstreck. Välkomnande stor hall. I anslutning till...

Såld
Tavastgatan 18, 3tr

Tavastgatan 18, 3tr
Södermalm / Mariaberget

Med högt och ljust läge med fina kullerstensgator och vackra fastigheter ett stenkast från Mariatorget ligger denna fina 1:a med balkong. Lägenheten har ljusa fina färger, välbevarade tidstypiska original...

Såld

Tavastgatan 18, 3tr
Södermalm / Mariaberget

Med högt och ljust läge med fina kullerstensgator och vackra fastigheter ett stenkast från Mariatorget ligger denna fina 1:a med balkong. Lägenheten har ljusa fina färger, välbevarade tidstypiska original...

Såld
Tavastgatan 43, 1/2 tr

Tavastgatan 43, 1/2 tr
Södermalm / Mariaberget

På attraktiva kvarter med lugna kullerstensgator och gamla vackra fastigheter. Ett stenkast från Mariatorget ligger denna fina tvåa med egen uteplats mot den tysta innergården i söderläge. Välkomnande hall med...

Såld

Tavastgatan 43, 1/2 tr
Södermalm / Mariaberget

På attraktiva kvarter med lugna kullerstensgator och gamla vackra fastigheter. Ett stenkast från Mariatorget ligger denna fina tvåa med egen uteplats mot den tysta innergården i söderläge. Välkomnande hall med...

Såld
Skeppargatan 20B

Skeppargatan 20B
Östermalm

Med eftertraktat läge i hjärtat av Östermalm ligger denna välplanerade sekelskiftesvåning. I tyst gårdshus med genomgående planlösning. Generöst vardagsrum med två fönster mot den tysta gården och med gott om...

Såld

Skeppargatan 20B
Östermalm

Med eftertraktat läge i hjärtat av Östermalm ligger denna välplanerade sekelskiftesvåning. I tyst gårdshus med genomgående planlösning. Generöst vardagsrum med två fönster mot den tysta gården och med gott om...

Såld
Kommendörsgatan 24, 3tr

Kommendörsgatan 24, 3tr
Östermalm

Med högt och fritt läge ligger denna hörnvåning med ca 13 kvm balkong i två väderstreck. Modern funkis nära Östermalmstorg. Platsbyggt kök med väldigt gott om förvaring och med maskiner...

Såld

Kommendörsgatan 24, 3tr
Östermalm

Med högt och fritt läge ligger denna hörnvåning med ca 13 kvm balkong i två väderstreck. Modern funkis nära Östermalmstorg. Platsbyggt kök med väldigt gott om förvaring och med maskiner...

Såld
Riddargatan 11B

Riddargatan 11B
Östermalm

I vacker sekelskiftesfastighet invid Strandvägen ligger denna ljusa vindsvåning med terrass i västerläge. Terrassen ligger mot lugn innergård med utsikt över takåsarna. Öppen planlösning med generösa sällskapsrum med plats för...

Såld

Riddargatan 11B
Östermalm

I vacker sekelskiftesfastighet invid Strandvägen ligger denna ljusa vindsvåning med terrass i västerläge. Terrassen ligger mot lugn innergård med utsikt över takåsarna. Öppen planlösning med generösa sällskapsrum med plats för...

Såld
Alströmergatan 35, 2tr

Alströmergatan 35, 2tr
Kungsholmen

Med lugnt och ljust läge ligger denna fina lägenhet med nyrenoverat badrum. Stort vardagsrum med plats för soffa, matplats, byråer eller annat möblemang efter önskemål. Vackra tidstypiska detaljer så som...

Såld

Alströmergatan 35, 2tr
Kungsholmen

Med lugnt och ljust läge ligger denna fina lägenhet med nyrenoverat badrum. Stort vardagsrum med plats för soffa, matplats, byråer eller annat möblemang efter önskemål. Vackra tidstypiska detaljer så som...

Såld
Eriksbergsgatan

Eriksbergsgatan
Östermalm

Vacker byggmästarvåning i nationalromantisk stil med högt, ljust och fritt läge. Våningen har en tilltalande planlösning med stora och vackra sällskapsrum, tre öppna spisar och sex sovrum. Fritt och högt...

Såld

Eriksbergsgatan
Östermalm

Vacker byggmästarvåning i nationalromantisk stil med högt, ljust och fritt läge. Våningen har en tilltalande planlösning med stora och vackra sällskapsrum, tre öppna spisar och sex sovrum. Fritt och högt...

Såld
Hökens gata 9, 2tr

Hökens gata 9, 2tr
Södermalm / Mosebacke

Invid Mosebacke torg ligger denna ljusa totalt nyrenoverade lägenhet i stambytt fastighet. Påkostat kök från Kvänum, bänkskiva i Corian och högkvalitativa köksmaskiner från Gaggenau. Matplats för 4-6 personer. Generöst...

Såld

Hökens gata 9, 2tr
Södermalm / Mosebacke

Invid Mosebacke torg ligger denna ljusa totalt nyrenoverade lägenhet i stambytt fastighet. Påkostat kök från Kvänum, bänkskiva i Corian och högkvalitativa köksmaskiner från Gaggenau. Matplats för 4-6 personer. Generöst...

Såld
Artillerigatan 41, 4tr

Artillerigatan 41, 4tr
Östermalm

Med högt och ljust läge ligger denna ljusa välplanerade våning med stor balkong. Skuldfri förening. Stort vardagsrum med plats för stor soffgrupp och utgång till den stora balkongen som vetter...

Såld

Artillerigatan 41, 4tr
Östermalm

Med högt och ljust läge ligger denna ljusa välplanerade våning med stor balkong. Skuldfri förening. Stort vardagsrum med plats för stor soffgrupp och utgång till den stora balkongen som vetter...

Såld
Sibyllegatan 26

Sibyllegatan 26
Östermalm

I hjärtat av Östermalm ligger denna välplanerade lägenhet med lugnt läge mot innergård. Välkomnande hall med direkt avhängningsmöjlighet samt avlastningsyta. Inbyggd garderob med överskåp och ett städskåp. Vackert stengolv i...

Såld

Sibyllegatan 26
Östermalm

I hjärtat av Östermalm ligger denna välplanerade lägenhet med lugnt läge mot innergård. Välkomnande hall med direkt avhängningsmöjlighet samt avlastningsyta. Inbyggd garderob med överskåp och ett städskåp. Vackert stengolv i...

Såld
Sturegatan 19, 3tr

Sturegatan 19, 3tr
Östermalm

Väldisponerad familjevåning med fyra sovrum, två balkonger och öppen spis. Stort vardagsrum med plats för både soffgrupp och stor matplats för upp till 10-14 personer. Utgång till en mindre balkong...

Såld

Sturegatan 19, 3tr
Östermalm

Väldisponerad familjevåning med fyra sovrum, två balkonger och öppen spis. Stort vardagsrum med plats för både soffgrupp och stor matplats för upp till 10-14 personer. Utgång till en mindre balkong...

Såld
Gyllenstiernsgatan 18, 3tr

Gyllenstiernsgatan 18, 3tr
Gärdet/ Östermalm

Med högt och ljust läge invid Gustaf Adolfsparken med balkong och öppen spis ligger denna välplanerade våning. Vardagsrummet i öppen planlösning mot kök och matplats. Stilrent kök...

Såld

Gyllenstiernsgatan 18, 3tr
Gärdet/ Östermalm

Med högt och ljust läge invid Gustaf Adolfsparken med balkong och öppen spis ligger denna välplanerade våning. Vardagsrummet i öppen planlösning mot kök och matplats. Stilrent kök...

Såld
Sveavägen 39, 2tr

Sveavägen 39, 2tr
Norrmalm/City

Med centralt läge på Norrmalm/ City ligger denna renoverade lägenhet i ljusa färger invid Adolf Fredriks kyrka. Stilrent ljust kök med maskiner från Siemens. Matplats för 5-6 personer. Vardagsrum med...

Såld

Sveavägen 39, 2tr
Norrmalm/City

Med centralt läge på Norrmalm/ City ligger denna renoverade lägenhet i ljusa färger invid Adolf Fredriks kyrka. Stilrent ljust kök med maskiner från Siemens. Matplats för 5-6 personer. Vardagsrum med...

Såld
Öregrundsgatan 14

Öregrundsgatan 14
Gärdet

Med ljust och fritt läge ligger denna fina lägenhet med balkong. Vardagsrum med plats för både stor soffgrupp och matplats. Från vardagsrummet kommer man ut till balkongen med morgonsol och...

Såld

Öregrundsgatan 14
Gärdet

Med ljust och fritt läge ligger denna fina lägenhet med balkong. Vardagsrum med plats för både stor soffgrupp och matplats. Från vardagsrummet kommer man ut till balkongen med morgonsol och...

Såld